Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel scholieren en studenten ontevreden zijn over de begeleiding die zij vanuit school krijgen bij de keuze voor hun studie en toekomstige carrière. Het kabinet trekt daarom miljoenen euro’s extra per jaar uit voor professionele loopbaanbegeleiding, een studiekeuzechecklist en voorlichting over de arbeidsmarkt.

Dat er nog veel misgaat in de voorbereiding van kinderen op een werkende toekomst blijkt uit de cijfers, zegt het ministerie van Onderwijs. Elk jaar gaan nog steeds 25.000 jongeren zonder startkwalificatie van school. Vijftien procent van de scholieren en twintig procent van de mbo-studenten vinden dat zij geen goede begeleiding krijgen. Bijna de helft van de niet-westerse allochtone jongens redt het niet in het hoger onderwijs of verandert halverwege van opleiding.

Voorbeeld: City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid

500 mbo-studenten in Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad worden gericht voorbereid op hun toekomst. Vaak gaat het om migrantenkinderen, met ouders die zelf ook weinig kennis van de mogelijkheden voor hun kind hebben. Zij krijgen vanaf het begin van hun opleiding bedrijfsbezoeken aangeboden door werkgevers in buurt. Hun ouders worden voorbereid op ‘keukentafelgesprekken’ met hun kind over opleiding en werk.

‘Loopbaanleren’

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen dat het extra geld wordt gebruikt voor professionele loopbaanbegeleiders op scholen, die de ‘gewone’ docenten moeten aanvullen. Loopbaankeuze, door het ministerie van OCW loopbaanleren genoemd, wordt een vast onderdeel van studies.

Studenten die switchen van studie of die doorstromen naar een hoger niveau onderwijs worden beter begeleid. En het bedrijfsleven wordt meer betrokken zodat leerlingen en studenten in een vroeg stadium kunnen zien wat hun keuze in de praktijk betekent.

Voorbeeld: landelijk expertisepunt loopbaanoriëntatie en -begeleiding

In 2017 start een landelijk expertisepunt voor het mbo en het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen daar informatie halen over geslaagde projecten voor betere loopbaan- en studiebegeleiding. Bijvoorbeeld hoe een school in een andere regio een succesvol netwerk heeft opgebouwd met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waardoor minder studenten zijn uitgevallen en meer studenten een stageplek en een baan konden vinden.

Het Interstedelijk Studenten Overleg, dat vooraf adviezen voor verbeteringen gaf, is blij met de plannen.

Bron: NOS: http://nos.nl/artikel/2134864-ontevredenheid-scholieren-zorgt-voor-extra-geld-loopbaanbegeleiding.html