Human Being Management


Werknemers zijn meer dan hulpbronnen of resources, het zijn mensen! Mensen met hun eigen unieke talenten, drijfveren en onbewuste aansturing. Human Being Management (HBM) kijkt naar de mens achter de medewerker en maakt onderscheid tussen wat van nature bij iemand past en wat aangeleerd is. Veel mensen zetten op hun werk aangeleerd gedrag in. Dit kan onder druk vervormen en kost energie, terwijl natuurlijk gedrag juist energie oplevert. Mensen die leren vanuit hun natuur te leven, zijn over het algemeen gelukkiger, gezonder, effectiever en productiever.

Op organisatieniveau gaat HBM een laag dieper dan het gebruikelijke HRM (Human Resource Management).

  1. Structuur gaat over feitelijke en praktische zaken, zoals processen, procedures, regels, afspraken, werkwijzen, materialen en middelen. De structuur organiseert de gewenste cultuur.
  2. Cultuur gaat over wat zichtbaar en kenbaar is, dus hoe mensen met elkaar omgaan, houding en gedrag, kennis en vaardigheden.
  3. Natuur gaat over de (on)bewuste drijfveren van de mensen in de organisatie. De natuur bepaalt de cultuur.

Verandering


Teams worden steeds vaker zelfsturend en resultaatverantwoordelijk. Elke medewerker die dit kan en wil, neemt niet vanzelfsprekend de ruimte in die hij krijgt. Dit kan optimale resultaten en ontwikkeling van een onderneming in de weg staan. BNDRS helpt jouw medewerkers vertrouwen en bouwen op hun eigen talenten, en leert ze verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke en professionele omstandigheden.

“BNDRS helpt jouw medewerkers vertrouwen en bouwen op hun eigen talenten, en leert ze verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke en professionele omstandigheden.”