• Werkgever

  Producten en diensten

   

   

  Onboarding is actueel en hot en wordt inmiddels door veel bedrijven ingezet bij het inwerken van nieuwe werknemers. Helaas blijkt uit veel cijfers dat de onboarding-trajecten nog lang niet altijd even succesvol zijn en vooral bij grotere ondernemingen voorkomt!
  Wij doen onze onboarding voor organisaties en ondernemingen met personeel van elke omvang!

  Wij doen dit volgens de door BNDRS zelf ontwikkelde ECHO BV methode!

de “Echo BV”

 1. Evaluatie – het vragen om een reactie op de introductie en de daaropvolgende inwerkingsperiode. Managers moeten er volgens dit principe een punt van maken om na dertig dagen, na zestig dagen en na drie maanden te vragen hoe het gaat met de nieuwe werknemer. BNDRS zal dit ook monitoren en/of uitvoeren.
 2. Cultuur – Nieuwe werknemers moeten vanaf de eerste dag worden ondergedompeld in de bedrijfscultuur. Wees duidelijk wanneer de gewenste cultuur niet overeen komt met de huidige cultuur. Iedereen moet bekend zijn met de missie, visie en waarden van de organisatie. Welke leiderschapsstijl. Innoveert de organisatie. Oprechte interesse
 3. Houding – Wat is de intrinsieke motivatie van je nieuwe medewerker. Past zijn/haar persoonlijkheid bij de gewenste cultuur en wat wordt er van de nieuwe medewerker verwacht en wat mag hij zij van de organisatie verwachten? Welke persoonlijke doelen dient hij te halen?
 4. Organisatie – Wat zijn de basisregels waar iedereen zich aan dient te houden? Dit zijn de wettelijke regels, maar ook het bedrijfsreglement op het gebied van ziekmeldingen, omgangsvormen en anti-pestbeleid, veiligheidsregels en vertrouwelijkheid.
 5. Bewustzijn – Elk mens (maar ook bedrijven) kent zijn beperkende, remmende en blokkerende gedachten. BNDRS is uniek in het helpen oplossen hiervan! Train/coach je nieuwe medewerker op zelfbewustzijn. Help hem/haar zijn eigen ruimte in te nemen. Monitor jaarlijks of de bedrijfsdoelstellingen nog overeenkomen met die van je medewerkers en onderneem actie indien nodig. Met bewuste medewerkers creëer je een zelfbewust bedrijf, dat beter presteert, gemakkelijker innoveert met grote aantrekkingskracht naar klanten en nieuwe medewerker.
 6. Verbinding – Elke organisatie kent zijn groepen, subgroepen en netwerken. Zorg dat nieuwe werknemers de sociale structuur van de organisatie kennen en er ook bekend mee zijn.

What’s in it for you;
• Zelfbewustere medewerkers
• Hogere return on employment
• Hogere productiviteit werknemers
• Minder klein (ziekte-) verzuim
• Minder BurnOut bij werknemers
• Wenselijke retentie
• Werknemers die hun taken beter uitvoeren en doelen beter behalen!
• Minder ongewenst verloop

Wat bieden wij verder:

 1. Nieuwe medewerkers, inboarding
 2. Samen (nieuwe) werknemers opleiden, onboarding
 3. Workshops
 4. Outplacement, off-boarding
 5. Coaching
 6. Overige maatwerkprojecten

Wat levert het op:

 1. Verkleinde kans op mismatch
 2. Productievere medewerkers
 3. Nieuwe ambassadeurs
 4. Medewerkerstevredenheid
 5. Creativiteit
 6. Minder ongewenst ziekteverzuim
 7. Minder ongewenst verloop

Werkgevers zijn beter af met zelfbewuste medewerkers. Mensen die moeiteloos hun eigen ruimte innemen zijn gelukkiger, effectiever, efficiënter, zijn minder vaak ziek, kunnen gemakkelijker omgaan met veranderingen en kunnen goed samenwerken.